Scroll
Exterior & Interionr Design

Bim

BUILDING INFORMATION MODEL

Een andere maar slimmere manier van bouwen

BIM staat voor Building Information Model(ling) enerzijds en Building Information Management
anderzijds. Voor beide aspecten kan je bij BIM Build terecht. Wij nemen zowel de coördinatie als het
ontwerp van jouw Building Information Model voor onze rekening.

about agent image
BUILDING INFORMATION MODELLING
Wat is BIM?
Het Building Information Model of bouwinformatiemodel houdt in dat we een allesomvattend, digitaal 3D-model van jouw bouwwerk maken. Deze virtuele blauwdruk van jouw project bevat alle informatie omtrent specificaties, materialen, kosten, Alle informatie die cruciaal is om de uiteindelijke bouw en beheer vlot en foutloos te laten verlopen. Building Information Management is het proces om het bouwinformatiemodel in uitvoering te brengen. We beheren alle bouwinformatie en communiceren die naar juiste betrokken partners.
about agent image
BUILDING INFORMATION MODELLING
Werkwijze
BIM gaat verder dan alleen het opmaken van het bouwinformatiemodel. Alles start met het organiseren van de input van alle betrokken bouwpartijen. In dit vroege stadium fungeren wij als centrale spil die alle feedback verzamelt en later integreert in het informatiemodel. Aan de hand van een open communicatie en informatie-uitwisseling werken we voor jou een realistisch en gebruiksklaar dossier uit. We stellen duidelijke richtlijnen en instructies op zodat elke betrokken partij inzicht heeft in de rolverdelingen, de stand van zaken en de informatie die van hem verwacht wordt. Alles wordt vastgelegd in een BIM-protocol en BIM-uitvoeringsplan. Elke betrokken partner weet zo wat, hoe en wanneer hij informatie dient aan te leveren.
Referenties

Zie je potentieel in dit verhaal?

Vragen, opmerkingen of zin in een samenwerking? We horen het graag!