Om de opmars van BIM binnen België te ondersteunen en meer uniformiteit binnen een BIM-proces te brengen, heeft het WTCB in samenwerking met Cluster BIM het Belgische BIM-protocol opgesteld.

Om met BIM een kwalitatief resultaat te behalen, dienen de verschillende partners binnen een bouwproject nauw samen te werken. Dit vraagt om een vlotte communicatie en duidelijke afspraken, die per project omschreven en gebundeld worden in een BIM-protocol en een BIM-uitvoeringsplan. Om de projectpartners te ondersteunen bij het consequent opmaken van deze documenten, stelde het WTCB (in samenwerking met Cluster BIM) hiervoor referentiedocumenten op.

In een eerste fase wordt het Belgische BIM-protocol ter beschikking gesteld in de vorm van een nationaal ontwerpreferentieprotocol. Deze documenten kan je hier terugvinden.

Enkele bouwprofessionelen vertellen waarom een BIM-protocol volgens hen belangrijk is bij een bouwproject en wat de meerwaarde is van een nationaal referentieprotocol.

Back To Top