Scroll
Exterior & Interionr Design

Over ons

OVER ONS

LEADING IN THE WORLD OF
BIM

BIM Build gaat verder dan alleen het opmaken van het bouwinformatiemodel. Alles start met het organiseren van de input van alle betrokken bouwpartijen. In dit vroege stadium fungeren wij als centrale spil die alle feedback verzamelt en later integreert in het informatiemodel. Aan de hand van een open communicatie en informatie-uitwisseling werken we voor jou een realistisch en gebruiksklaar dossier uit. We stellen duidelijke richtlijnen en instructies op zodat elke betrokken partij inzicht heeft in de rolverdelingen, de stand van zaken en de informatie die van hem verwacht wordt. Alles wordt vastgelegd in een BIM-protocol en BIM-uitvoeringsplan. Elke betrokken partner weet zo wat, hoe en wanneer hij informatie dient aan te leveren.
service image
01

VERKENNEND GESPREK

Lees Meer

VERKENNEND GESPREK

In een eerste verkennend gesprek stellen we elkaar kort even voor en overlopen we het project. Vervolgens gaan we iets dieper in op het BIM, jullie verwachtingen hieromtrent en wat BIM Build hierin kan betekenen voor jullie. Op basis van deze informatie wordt er een BIM-visie document opgesteld. En afhankelijk van hoever jullie willen gaan in het gehele BIM-concept maakt BIM Build een gedetailleerde offerte. Wij bieden verschillende mogelijkheden in overeenstemming met jullie verwachtingen en voorzien steeds een op maat aangeboden oplossing.
service image
02

AANVANG PROJECT

Lees Meer

AANVANG PROJECT

Bij aanvang van het project plannen we een eerste startvergadering in waarbij we de doelstellingen, verwachtingen en eisen van het project verder uitwerken. Dit wordt dan in overeenstemming met het BIM-visie document verder uitgewerkt tot een BIM-protocol dat als leidraad zal dienen gedurende het gehele bouwtraject. Nadat alle partijen akkoord gaan met dit protocol worden de verdere eisen met betrekking tot de feitelijke opbouw van het BIM-model vastgelegd in een BIM-uitvoeringsplan. Dit BIM-uitvoeringsplan is een document dat kan evolueren naargelang het project vordert en er andere partijen met andere eisen aan het project deelnemen, maar steeds met het BIM-protocol als leidraad.
service image
03

VOORBEREIDING PROJECT

Lees Meer

VOORBEREIDING PROJECT

We plannen en leiden de nodige vergaderingen met het hele bouwteam. In deze meetings wordt het ganse bouwtraject inzake kosten, mogelijkheden, materialen, energie, technieken, etc. uitvoerig besproken. Op basis van de verzamelde technische info stellen we issuelijsten op, die indien nodig uitgewerkt worden aan de hand van principedetails. Alle betrokken partijen krijgen zo in een vroege fase een zicht op het volledige bouwproject. Het grote voordeel hiervan is dat elke stakeholder zijn feedback kan uitspreken nog vóór de effectieve bouwstart. Mogelijke problemen en vertragingen worden zo in een vroege fase in de kiem gesmoord. Deze grondige voorbereiding zorgt voor een aanzienlijk kortere en transparantere uitvoeringsfase.
service image
04

BIM-MODELLING & -COORDINATION

Lees Meer

BIM-MODELLING & -COORDINATION

Op basis van alle verzamelde gegevens en feedback uit de meetings met het bouwteam werken we het bouwinformatiemodel uit. Dit allesomvattende 3D model bevat alle informatie zoals uitvoeringstekeningen, details, meetstaten, lastenboeken en technische fiches. In dit masterplan kunnen alle betrokken bouwpartners te allen tijde terecht voor alle beschikbare info van het project. De issuelijsten worden steeds verder aangevuld en verwerkt, terwijl wij mee nadenken over mogelijke oplossingen. Er worden BIM-coördinatievergaderingen belegd tussen de partijen die het BIM uitwerken. Clashdetecties en modelcontrolestudies worden uitgevoerd. En indien nodig worden de afspraken rond modellering en uitwisseling van informatie verder verfijnd en aangepast in het BIM-uitvoeringsplan.
service image
05

UITVOERINGSFASE

Lees Meer

UITVOERINGSFASE

Het bouwinformatiemodel wordt tijdens het bouwproces bijgewerkt waar nodig en we voegen technische fiches toe aan bepaalde elementen indien gewenst. Aan het einde van de rit bekomen we zo een volledig as-built model van jouw gebouw. Deze blauwprint is van onschatbare waarde bij eventuele verbouwings- en afbraakwerken.
service image
06

EVALUATIE

Lees Meer

EVALUATIE

Na ieder project evalueren we de opdracht. Het realiseren van meer efficiëntie in het bouwproces is een blijvende zoektocht naar verbeteringsmogelijkheden. Het is de visie van BIM Build dat deze zoektocht nooit af is en dus is uw feedback belangrijk om onze servicegraad blijvend te verhogen in aanloop van een volgend project.
Referenties
VOOR WIE?

VOOR WIE IS BIMBUILD?

BIM Build is de oplossing voor snel en efficiënt bouwen. Graag zetten wij al onze troeven in om ook uw bouwproject tot een goed einde te brengen.

 • Aannemer
 • Aanvang project
 • Architect
 • Bouwheer
 • Definitief En Technische Ontwerp
 • Verkennend gesprek
 • Voorlopig ontwerp
Referenties
about agent image
BOUWHEER
 • 3D-model maakt het nemen van beslissingen eenvoudiger en doelgerichter
 • Transparante en open manier van samenwerken
 • BIM faciliteert heldere communicatie binnen het bouwteam
 • Betere controle over bouwkosten
 • Schept mogelijkheden mbt verkoop (Virtual Reality)
 • Verkorten van de uitvoeringsfase
 • Alle info te allen tijde op 1 centrale plaats beschikbaar
 • Eenvoudig digitaal beheer van het gebouw en hulp bij het onderhouden ervan (Facility Management)
about agent image
ARCHITECT
 • Alle wijzigingen in het ontwerp worden doorheen alle documenten real-time aangepast
 • Eenvoudig opmaken van lastenboeken en meetstaten
 • Tijdsbesparing doordat er in de uitvoeringsfase minder coördinatie en aanpassingswerk nodig is
 • Communicatie en uitwisselen documenten is gecentraliseerd. Iedereen beschikt steeds over de laatste info.
about agent image
AANNEMER
 • Tijd- en kostenbesparing doordat het gebouw op voorhand reeds digitaal gebouwd werd en de meeste issues opgelost zijn alvorens effectief te starten op de werf
 • Gecoördineerde uitvoeringsplannen doordat architectuur, stabiliteit en technieken in 1 model zijn samengevoegd en op elkaar afgestemd.
 • Leveranciers en installateurs kunnen rechtstreeks worden aangestuurd vanuit het BIM-model waardoor foutenlast verlaagt en tijdrovend coördinatie- en opvolgwerk wordt vermeden
 • Werfleiders en projectleiders kunnen zich hierdoor focussen op uitvoering en kwaliteit van het eindproduct
 • Uw BIM-model is op het einde van de rit in feite uw as-built dossier

Zie je potentieel in dit verhaal?

Vragen, opmerkingen of zin in een samenwerking? We horen het graag!